Hướng dẫn đỗ xe

Cho dù chỗ đậu xe có sẵn hay không, được phát hiện bởi cảm biến đỗ xe siêu âm tích hợp. Đèn xanh có nghĩa là đèn đỏ có nghĩa là bị chiếm đóng.

Hơn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cung cấp hướng dẫn đỗ xe thông minh và hệ thống theo dõi xe ngược lại, bao gồm hệ thống hướng dẫn đỗ xe siêu âm và các thiết bị liên quan, hệ thống hướng dẫn đỗ xe video ...

Hơn

CẢM BIẾN ĐỖ XE

Cảm biến siêu âm tích hợp chủ yếu được áp dụng vào Hệ thống hướng dẫn đỗ xe của bãi đậu xe trong nhà. Hệ thống này là một trong những cách hướng dẫn đậu xe chủ đạo ...

Hơn

Danh mục sản phẩm

Công ty chúng tôi chủ yếu cung cấp hướng dẫn đỗ xe thông minh và hệ thống theo dõi xe ngược, bao gồm hệ thống hướng dẫn bãi đậu xe siêu âm và thiết bị liên quan, hệ thống hướng dẫn đỗ xe video, thiết bị liên quan, thiết bị phát hiện bãi đậu xe địa từ và thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu mạng không dây.

Nhà máy
Nhiều phương thức hợp tác
OEM và ODM

Tin tức

Công ty luôn tìm kiếm sự phát triển sáng tạo của ngành và từng bước đầu tư nhiều hơn vào phát triển khoa học và công nghệ để dẫn dắt tất cả người dùng phát triển kỷ nguyên bãi đậu xe thông minh mới của IoT.

Hệ thống dẫn đường bãi đậu xe

Apr 10,2018

Nguyên lý làm việc của hệ thống dẫn đường bãi đậu xe là như sau: thiết bị thu nhận thông tin Bến phát hiện phương tiện đ

Hơn

Hệ thống dẫn đường bãi đậu xe không dây bằng siêu âm

Jul 05,2018

Đối với nhà để xe tầng đa, thật khó để hệ thống dây điện. Vì vậy không dây cảm biến hướng dẫn đậu xe đã được phát triển.

Hơn

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe siêu âm

Apr 11,2018

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe hiện là hệ thống hướng dẫn đầy đủ nhất tại Trung Quốc và có thể áp dụng cho các bãi đỗ x

Hơn